Praktbotia och Ancistrinae Species

Praktbotia

                   Bild kommer snart!!   Svenskt namn: 
Praktbotia 

Latin: 
Cromobotia macracanthus 

Ursprung: 
Indonesien

Längd/vikt: 
30 cm

 

Könsskillnader
Inga yttre skillnader mellan könen.

Beteende och hantering
Beter sig piggt.
Lever i små stim och är ej revirhävdande.
Är romspridare.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 150 liter och vara minst 100 cm långt. Temperatur mellan 25°C och 30°C. pH-värde mellan 6,0 och 6,5. Hårdhet på vattnet mellan 4°dGH och 6 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Vill ha begränsad mängd växter i akvariet. Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha sand som bottenmaterial. Uppskattar rötter och/eller stenar (OBS! Malawiciklider enbart stenar) i inredningen. Är främst nattaktiv. Är extra känslig för dålig vattenkvalitet. Håller sig främst till botten. 

 

Foderpreferenser
Flingfoder, granulat och frystorkat ex. tubiflex m.m. 
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Levande foder, t.ex. mygglarver (ej Malawi-Tanganyikaciklider), mask- och kräftliknande (artemia) m.fl. 
Fodertabletter. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).

 

 

Ancistrinae Species

Bild kommer snart!   Svenskt namn: 
Ancistrinae Species 

Latin: 
Ancistrinae species 

Ursprung: 
Sydamerika

Längd/vikt: 
14 cm

 

Könsskillnader
Inga yttre.

Beteende och hantering
Beter sig lugnt.
Lever i enstörigt och är ej revirhävdande.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 200 liter och vara minst 90 cm långt.
Temperatur mellan 25°C och 29°C. pH-värde mellan 6,2 och 7,5. Hårdhet på vattnet mellan 2°dGH och 16 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha minst ett gömställe per individ. Vill ha sand som bottenmaterial. Uppskattar rötter och/eller stenar (OBS! Malawiciklider enbart stenar) i inredningen. Är främst nattaktiv. Håller sig främst till botten. 

 

Foderpreferenser
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Fodertabletter. 
Grönfoder. 
Alger. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).

 

 

 

 

Välkommen

Om du tycker om denna hemsida och vill hjärna veta mera om fiskar så kan du jätte hjärna prenumera på oss!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)