Indisk Glasmal och Kanelkuhlii

Indisk Glasmal

Bild kommer snart!   Svenskt namn: 
Indisk Glasmal 

Latin: 
Kryptopterus minor 

Ursprung: 
Sydostasien

Längd/vikt: 
15 cm

 

Könsskillnader
Honan är större än hanen.

Beteende och hantering
Beter sig blygt.
Lever i stim och är ej revirhävdande.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 120 liter och vara minst 70 cm långt.
Temperatur mellan 21°C och 26°C. pH-värde mellan 6,0 och 7,5. Hårdhet på vattnet mellan 2°dGH och 30 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Vill ha begränsad mängd växter i akvariet. Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha öppna simytor i akvariet. Är extra känslig för dålig vattenkvalitet. 

 

Foderpreferenser
Flingfoder, granulat och frystorkat ex. tubiflex m.m. 
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Levande foder, t.ex. mygglarver (ej Malawi-Tanganyikaciklider), mask- och kräftliknande (artemia) m.fl. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).

 

 

Kanelkuhlii

Bild kommer snart!   Svenskt namn: 
Kanelkuhlii 

Latin: 
Pangio pangia 

Ursprung: 
Indien, Sydostasien

Längd/vikt: 
8 cm

 

Könsskillnader
Inga yttre.

Beteende och hantering
Beter sig piggt.
Lever i enstörigt och är ej revirhävdande.
Är romspridare.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 60 liter och vara minst 60 cm långt.
Temperatur mellan 24°C och 27°C. pH-värde mellan 7,0 och 7,8. Hårdhet på vattnet mellan 2°dGH och 10 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha minst ett gömställe per individ. Vill ha sand som bottenmaterial. Uppskattar rötter och/eller stenar (OBS! Malawiciklider enbart stenar) i inredningen. Har en benägenhet att hoppa, håll akvariet väl täckt. Är främst nattaktiv. Håller sig främst till botten. 

 

Foderpreferenser
Flingfoder, granulat och frystorkat ex. tubiflex m.m. 
Pellets och andra grövre torrfoder. 
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Levande foder, t.ex. mygglarver (ej Malawi-Tanganyikaciklider), mask- och kräftliknande (artemia) m.fl. 
Fodertabletter. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).

 

 

Välkommen

Om du tycker om denna hemsida och vill hjärna veta mera om fiskar så kan du jätte hjärna prenumera på oss!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)