Fjarilsfisk och Kuhlii-ål Ormgrönling

Vetenskapligt namn:
Pantodonbuchholzi
Familj:
Pantodontidae
Handelsnamn:
Fjärilsfisk
Utbredning:
Nigeria, Kamerun och Zaire.

 


Större bild i bildarkivet  Foto: Mark Smith 


Ursprunglig världsdel

 

Köttätare (fiskätare). Äter småfisk. Levande foder måste ingå i dieten, men oftast accepterar den också torrfoder.
Fjärilsfisken är en ytvattenlevande romspridare. Deras lekperiod sträcker sig över en längre period och varje dag avges ägg. Totalt produceras upp till 200 ägg. Äggen är lättare än vattnet och stiger därför mot ytan. Äggen kläcks efter ca. 36 timmar. Uppfödning av yngel är mycket svår. 
Den är en relativt aggressiv fisk som bara bör hållas ihop med fiskar som föredrar de understa eller mellersta vattenskiktet. Små fiskar blir uppätna. Ett lämpligt akvarium är relativt lågt (ca. 20 cm), har en stor vattenyta och innehåller en del flytväxter. Se till att akvariet är väl täckt eftersom den är en bra hoppare.
Det är ganska svårt att skilja könen åt, men på hanen är analfenans bakre kant bågformigt inbuktad. På honan bildar analfenans bakre kant en rak linje.

Kuhlii-ål Ormgrönling

Bild kommer snart!   Svenskt namn: 
Kuhlii-ål Ormgrönling 

Latin: 
Pangio kuhlii 

Ursprung: 
Sydostasien

Längd/vikt: 
12 cm

Könsskillnader
Inga yttre könsskillnader.

Beteende och hantering
Beter sig piggt.
Lever i enstörigt och är ej revirhävdande.
Är romspridare.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 60 liter och vara minst 60 cm långt.
Temperatur mellan 24°C och 30°C. pH-värde mellan 7,5 och 8,5. Hårdhet på vattnet mellan 2°dGH och 10 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha minst ett gömställe per individ. Vill ha sand som bottenmaterial. Uppskattar rötter och/eller stenar (OBS! Malawiciklider enbart stenar) i inredningen. Har en benägenhet att hoppa, håll akvariet väl täckt. Är främst nattaktiv. Håller sig främst till botten. 

Foderpreferenser
Flingfoder, granulat och frystorkat ex. tubiflex m.m. 
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Levande foder, t.ex. mygglarver (ej Malawi-Tanganyikaciklider), mask- och kräftliknande (artemia) m.fl. 
Fodertabletter. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).Välkommen

Om du tycker om denna hemsida och vill hjärna veta mera om fiskar så kan du jätte hjärna prenumera på oss!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)