Bilbukat och gäddhalvnäbb

Synonymer / tidigare vet.namn
Carnegiella strigatus, Gasteropelecus strigata, G. fasciata, G. vesca

Utbredningsområde
Förekommer i stilla eller långsamflytande, skuggiga vattendrag omkring Iquitos i Peru i norra Sydamerika.

Allmän beskrivning
Starkt konvex kropp (liknar en bila eller en yxa) med långa sidofenor som liknar vingar. Ryggens linje är ganska rak. Silverfärgad kropp med oregelbundna svarta fläckar och mönster. Beroende på vinkel på infallande ljus kan färgen variera från skimrande i grön eller violett. En horisontell, gulaktig rand sträcker sig längs rygglinjen. Kön bestäms säkrast under lek, när honans vita ägg kan urskiljas i honans buk. den marmorerade bilbuken räknas som en av de tåligaste i gruppen.

Akvariet bör inredas med mörk botten och flytväxter för att mildra ljuset och öka tryggheten. Vattnet bör vara mjukt, lätt surt och varmt.

Som sällskap passar olika fredliga arter av dvärgciklider, pansarmalar (C-malar), L-malar och tetror. Beroende på akvariet i övrigt kanske även jordätare, skalarer eller diskus.

De olika arterna av bilbuk finns bara i Sydamerika och indelas i familjerna Carnegiella, Gasteropelecus och Thoracocharax. De är fredliga stimfiskar (bör alltid hållas i grupper om minst 7 individer) som håller sig i de övre vattenskikten i akvariet och som helst kombineras med fiskar som föredrar mellan- eller bottennivåerna. Sin föda tar de från ytan och de gillar alla att äta bananflugor, mygglarver, dafnier, artemia och flingfoder. 

De man finner i handeln är vanligtvis vildfångade och bör hållas i karantän innan man släpper ner dem i akvariet. De är känsliga och får lätt “vita-pricksjukan”. De kan i naturen ”flyga” ovanför vattenytan långa sträckor för att fly undan jägare. Beroende på art handlar det om sträckor på mellan 1,5-10 m (!). Det är därför mycket viktigt att ha tättslutande täckglas och gärna 10-15 cm mellan vattenyta och täckglas för att ge dem lite utrymme att ”flyga” på.

Storlek
5 cm, kan "flyga" över vattnet omkring 3 m.

Könsskillnader
Svårbestämda. Honan kan vara något rundare, sett ovanifrån. Annars bara vid lek då honans ägg kan ses genom buken.

Odling
Under rätt villkor är odling ganska lätt. Utfodra rikligt med bananflugor och/eller mygglarver. Vattnet hålls mjukt och torvfiltrerat och akvariet ska vara väl försett med flytväxter med ”buskiga” rötter.

Paret uppvaktar varandra rätt länge och lägger äggen bland flytväxterna. Äggen faller ner till botten och då är det dags att flytta föräldrarna.

Ynglen kläcks efter omkring 30 h och blir frisimmande efter cirka 5 dygn. Efter 7 dygn kan ynglen börja utfodras med smått yngelfoder och så småningom med nykläckt artemia. Bilbuksformen börjar visa sig efter 20 dagar och som yngel simmar de i akvariets alla nivåer.

Utfodring
Levandefoder som mygglarver, bananflugor, dafnier, artemia samt tubifex och flingfoder.

Övrigt
Carnegiella strigata fasciata är en vanligt förekommande underart som härstammar från mindre vattensamlingar i Guyana. Den räknas som något mer härdig än C. strigata strigata.

Temperatur
24.0 - 29.0 °C

Vattenvärden
5.0 - 7.0 pH

Vattenvärden
5.0 - 18.0 dGH

Akvarielängd Minst 60 cm.
Avarievolym Minst 70 liter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäddhalvnäbb

Bild kommer snart!   Svenskt namn: 
Gäddhalvnäbb

Latin: 
Dermogenys pusilla 

Ursprung: 
Sydostasien

Längd/vikt: 
8 cm

 

Könsskillnader
Hanen något mindre och har fortplantningsorgan. Hanen underst på bilden.

Beteende och hantering
Beter sig livligt.
Lever i stim och är mot artfränder revirhävdande.
Är levandefödare.

Akvariespecifikationer
Akvariet bör för en fullvuxen fisk rymma 70 liter och vara minst 70 cm långt.
Temperatur mellan 23°C och 27°C. pH-värde mellan 7,2 och 8,0. Hårdhet på vattnet mellan 10°dGH och 20 °dGH.

Ljustintensitet: Medium

Vill ha begränsad mängd växter i akvariet. Går normalt utmärkt att hålla i planterade akvarier. Vill ha öppna simytor i akvariet. Vill ha minst ett gömställe per individ. Vill ha sand som bottenmaterial. Uppskattar rötter och/eller stenar (OBS! Malawiciklider enbart stenar) i inredningen. Vill ha lätt salttillsats i vattnet. Har en benägenhet att hoppa, håll akvariet väl täckt. 

 

Foderpreferenser
Flingfoder, granulat och frystorkat ex. tubiflex m.m. 
Pellets och andra grövre torrfoder. 
Frysfoder, t.ex. röda och svarta mygglarver m.m. (ej Malawi-Tanganyikaciklider) 
Levande foder, t.ex. mygglarver (ej Malawi-Tanganyikaciklider), mask- och kräftliknande (artemia) m.fl. 

Delvattenbyte
Vattenkvalitet, pH, dGH m.fl. förutsättningar kan skifta, beroende på var man bor i landet. Tillsätt alltid vattenberedningsmedel i nytt vatten vid delvattenbyte. Låt det nya vattnet sedan stå i några timmar innan tillförseln till akvariet.

Helvattenbyte
Placera fiskarna i en hink eller liknande med en del av det gamla vattnet. Luftpump, slang och syresten ser till att genomluftning sker i hinken. Täck hinkens överdel med en handduk. Låt fiskarna vistas max några timmar i hinken. Bibehåll rätt vattentemperatur (bästa lösningen är ett mindre "reservakvarium", inredning som växter, grus etc är inte nödvändigt). I samband med att det nya vattnet fylls på måste vattenberedning tillföras. Innan fiskarna återsätts tillbaka till de nya förutsättningarna måste vattenvärdena vara nära de krav som uppges för fiskarten (t.ex. temperatur, pH, dGH).

Välkommen

Om du tycker om denna hemsida och vill hjärna veta mera om fiskar så kan du jätte hjärna prenumera på oss!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)